Skip to main content Skip to footer

FOKUS PÅ UDVIKLING IGENNEM HELE VÆRDIKÆDEN

Vi bestræber os på i Heidelberg Materials at være førende inden for BIM. Kontakt os gerne, hvis der er udfordringer desangående, du gerne vil drøfte eller have løst. Vi samarbejder med flere af Danmarks største universiteter og rådgivende ingeniørfirmaer omkring udvikling af nye produkter eller modificeringer af eksisterende produkter. Har du en ide eller et behov for et nyt produkt, så tøv ikke med at tage kontakt.

Vi sætter stor fokus på at reducere CO2 aftrykket og tager dermed ansvar.

Vi deltager i flere nationale norm- og standard udvalg således, at vi har mulighed for at påvirke og være med i front. På international plan deltager vi også i flere erfagrupper således, at vi er opdateret på udviklingen på verdensplan.

Udviklingschef, Henrik Jakobsen.
Har du spørgsmål til vores udviklingsområder, er du altid velkommen til at kontakte os.