Skip to main content Skip to footer

ALTANER OG ALTANGANGE

Heidelberg Materials fremstiller altanplader i moderat-aggressiv og ekstra aggressiv miljøklasse.

Altaner fremstilles med forskellige former for fald og overflader. Der kan indbygges afløb, udspyer eller andre indstøbningsdele.

Drift og vedligeholdelse af beton altaner og altangange

Bygherren bør sikre sig, at der ikke med tiden opstår skader på betonen og eventuelle beslag, der kan have betydning for altanen eller altangangens holdbarhed. Det kan f.eks. være afskallinger, rustudslag og andre synlige forandringer. Det er derfor anbefalelsesværdigt, at inspicere betonen og eventuelle beslag hvert 2. eller 3. år, eventuelt sammen med en byggesagkyndig.

Hvis der konstateres skader bør disse omgående repareres. Reparation af betonskader bør kun udføres af fagfolk, der har viden og erfaring i udbedring af betonskader. Reparationer af stålbeslag og disses overflader bør foretages af fagfolk. Konstateres der skader på fuger mellem konstruktionsdele bør disse udbedres eller udskiftes.

Rengøring foretages med kost og eventuelt vand og skurebørste efter behov, dog mindst en gang årligt for alle former for snavs. En mild opløsning af sæbespåner kan anvendes ved særligt snavsede tilfælde, men herved kan overfladerne blive glatte med fare for de gående.

Skidt ansamlinger, gamle blade og lignende fjernes løbende, da disse kan give anledning til fugtophobninger og misfarvninger. Elastiske fuger aftørres med en fugtig klud.

Hvis altanen har integreret afvandings rende og afløb, skal disse renses efter behov dog mindst én gang om året efter løvfald.

Opbevar ikke genstande på altan og altangange, der kan give anledning til vandsamlinger over længere tid. Ved eventuel gulvbelægning kan anvendes produkter, der tillader fri afvanding og udtørring, f.eks. tæpper med drænknopper på undersiden. Sæt krukkefødder under krukker, så vandet kan løbe væk fra gulvet og misfarvninger undgås. Bor aldrig huller i bunden af krukker og altankasser, da blomstervand og jord kan misfarve altanen. Strø aldrig salt eller urea på altanen.

Der bør kun anvendes sand som glatførebekæmpelse.

Brug aldrig syreholdige rengøringsmidler på beton, da de nedbryder overfladen og skader stål og armering.

Kontakt vores salgsafdeling for yderligere informationer. 
TLF: +45 72 17 10 00

Heidelberg Materials er din leverandør af altaner og altangange i beton

Altanerne er for mange lejlighedsejere et helt særligt frirum, og samtidig giver det nogle tiltrængte kvadratmeter til de ofte pressede og dyre boliger i storbyerne. Derudover er altanerne en god forretning, når en bolig engang skal sælges.

Berlingske Business har i en undersøgelse påvist, at lejligheder med altan i gennemsnit er 4% dyrere end tilsvarende lejligheder uden altan. På Boligsiden.dk har man også opgjort, at den mest gængse fritekstsøgning på deres side er ”altan” samtidig med at sidens brugere har givet klart udtryk for, at de er villige til at betale betragteligt mere for en lejlighed, hvis der er altan.

Derfor har man også set en stor stigning i antallet af altanprojekter i den ældre boligmasse i Danmark, og det er efterhånden svært at forestille sig et nybygget lejlighedskompleks uden altaner.

Når ønsket om altaner er så stærkt hos både forbrugere og bygherrer, er det vigtigt, at investeringen er gennemtænkt, og at man bygger med omtanke. En betonaltan bør være en sikker og god investering, men det kræver en kompetent producent og samarbejdspartner.

Hos Heidelberg Materials har vi mange års erfaring med produktion af altanplader i moderat-aggressiv og ekstra aggressiv miljøklasse. Vores betoneksperter fremstiller altaner med forskellige fald og overflader. Der kan indbygges afløb, udspyer eller andre indstøbningsdele.

Fælles for alle vores projekter med produktion af altaner og altangange er, at vi arbejder med højkvalitets betonprodukter, og at bygherre og entreprenør har med en producent og leverandør at gøre, som sætter kvalitet og tidsoptimering i højsædet.