Skip to main content Skip to footer

SANDWICHELEMENTER

Heidelberg Materials fremstiller sandwichelementer i grå eller lys beton enten i glat overflade eller støbt i matrice. Vores sandwichelementer produceres efter individuelle mål. Produktet er alsidig i sin anvendelse og kan designes helt efter kundens specifikke ønsker.

Forplade

Forpladen fungere som en klimaskærm. Tykkelsen af forpladen er afhængig af overfladen, nødvendig armering samt dæklag. Forpladen udføres som standard på 70mm for facadevægge og 100mm for kældervægge. Det forud­sættes at forpladen til kældervægge understøttes i det færdige byggeri.

Forpladen kan udføres både højere og lavere end bagpladen, samt med mulighed for aftrapning ved f.eks. fald i terræn ved kældervægge. Efter aftale kan vinduer monteres på fabrikken.

Bagplade

Bagpladen er den indvendig bærende del af konstruktionen. Tykkelsen afhæn­ger af bl.a. af belastning. Om nødvendig kan bagpladen udføres med ribber. For kældervægge skal der ydermere tages højde for last fra jordtryk.

Isolering

Til sandwichelementer anvendes der som standard betonelementbatts, ESP eller PIR isolering.

Udsparinger

Udsparinger og recesser udføres fleksibelt med forskalling og / eller polysterolklodser. Mulig placering og dimension er i alle tilfælde betinget af elementets geometriske udformning og lastpåvirkning.

Sandwich med tegloverflader

Sandwichelementet består af en bærende beton-bagvæg (typisk 150mm), isolering (typisk 250mm mineraluld) og en betonforplade (typisk 75mm). Denne del af elementet følger tolerancer iht. Dansk Byggeri’s ”Hvor går grænsen – beton, betonelementer og montage”. Denne del af elementet er CE-mærket

Den på limet eller indstøbte tegl følger på det enkelte element tolerancer iht. Dansk Byggeri’s ”Hvor går grænsen – Murværk – Skalmur”. Murstensbeklædningen er ikke omfattet af CE-mærkningen, men er udført håndværksmæssigt korrekt.

Der vil således være flere sæt af tolerancer, som kommer op imod hinanden (Betonelementets tolerancer, murværkets tolerancer og montage tolerancer). Det vil sige, at når man betragter en samlet facade, vil man skulle kunne acceptere disse tolerancer.

Der bliver ikke foretaget en afdækning af murværket (elementet) på fabrikken og ej heller efter montagen. Dette er vigtigt at forholde sig til ved valget af stentype og farve.

Vi anbefaler altid at vende ”skæg” opad. Den valgte tegl skal som minimum overholde frostklasse F2.

Af produktionsmæssige hensyn anvendes der som standard en pumpe-bar recept mørtel og trykket fuge.

Det er vigtigt at valget af forbandt passer til den ønskede elementhøjde og bredde (vær ekstra opmærksom ved vendeelementer) samt at vindues- og døråbninger udføres i murstensmål.

Den lodrette fuge mellem teglelementer projekteres med 12 mm bred fuge mellem forpladerne og 20 mm fuge mellem bagpladen.

Kontakt vores salgsafdeling for yderligere informationer. 
T: +45 72 17 10 00