Skip to main content Skip to footer

Et bedre byggeri ...

... begrænser sig ikke til besparelser og effektiviseringer i produktionen - men også investeringer i vores lokalsamfund, medarbejdereudvikling, ligestilling, sundhed og trivsel på arbejdspladsen. 

VI ER MILJØBEVIDSTE

Heidelberg Materials har høje miljømæssige ambitioner og arbejder for udviklingen af en miljøbevidst byggebranche. Vores arbejde er omfattet af pålidelig dokumentation inden for miljøområdet.

Vi ser konsekvent på, hvordan vi undgår ressourcespild og kan opnå en bedre ressourceanvendelse – både hvad angår affald, energibesparelser og genbrug. Ud over gode miljøeffekter i vores produktion har denne tilgang også resulteret i en øget lønsomhed hos Heidelberg Materials.

Med moderne byggeteknik, omhyggelig projektering og udførelse kan udledning af CO2 nemlig reduceres markant både ved bygningens opførelse samt i driften af den. Men det kræver, at omtanken starter længe før byggeriet.