Skip to main content Skip to footer

Et bedre byggeri ...

... begrænser sig ikke til besparelser og effektiviseringer i produktionen - men også investeringer i vores lokalsamfund, medarbejdereudvikling, ligestilling, sundhed og trivsel på arbejdspladsen. 

VI GÅR FORREST, NÅR DET GÆLDER MILJØET

Bæredygtigt byggeri karakteriseres som ”udvikling og ansvarlig styring af et sundt bygningsmiljø baseret på ressourcevenlige og miljørigtige principper”.  

Vi har høje miljømæssige ambitioner og arbejder for udviklingen af en miljøbevidst byggebranche. Vores arbejde er omfattet af pålidelig dokumentation inden for miljøområdet. Vi ser konsekvent på, hvordan vi undgår ressourcespild og kan opnå en bedre ressourceanvendelse – både hvad angår affald, energibesparelser og genbrug. Ud over gode miljøeffekter i vores produktion har denne tilgang også resulteret i en øget lønsomhed hos Heidelberg Materials.

BÆREDYGTIG BYGGERI

Beton er som materiale i sig selv CO2 venligt. Det er fremstillet af naturlige råmaterialer: sand, sten og vand og har en CO2-neutraliserende effekt, fordi betonoverflader optager CO2 fra atmosfæren. Materialets høje isoleringsevner mindsker behovet for opvarmning og nedkøling, og som en lille ekstra miljøgevinst, kan nedknust beton genbruges i beton i stedet for grus.

Men for Heidelberg Materials betyder bæredygtigt byggeri langt mere end blot at arbejde med et CO2 venligt materiale. Det betyder omtanke, teknik og planlægning!

Med moderne byggeteknik, omhyggelig projektering og udførelse kan udledning af CO2 nemlig reduceres markant både ved bygningens opførelse samt i driften af den. Men det kræver, at omtanken starter længe før byggeriet! Heidelberg Materials har stor erfaring med planlægning og udførelse af bæredygtigt byggeri – kontakt os for at høre nærmere!