Skip to main content Skip to footer

Et bedre byggeri ...

... begrænser sig ikke til besparelser og effektiviseringer i produktionen - men også investeringer i vores lokalsamfund, medarbejdereudvikling, ligestilling, sundhed og trivsel på arbejdspladsen. 

Health, Safety, Enviroment-politik (HSE)

KVALITET OG ARBEJDSMILJØ

Det er vores vision, at en høj standard af ny teknologi skal gøre Heidelberg Materials til en effektiv og innovativ elementleverandør af beton- og letbetonprodukter.

Vi prioriterer kvalitet og arbejdsmiljø meget højt, og gennem kompetenceudvikling ønsker vi at skabe en sikkerhedskultur i hele virksomheden med fokus på gode arbejdsmiljøforhold, maskinsikkerhed og minimering af miljøbelastningen.

Vi forventer, at vores underleverandører og samarbejdspartnere overholder gældende lovgivning og arbejder aktivt for at sikre sunde arbejdsforhold. Læs mere om vores samarbejde med underleverandører her. Desuden samarbejder vi løbende med vores underleverandører og samarbejdspartnere om at minimere alle former for spild.

Ved en aktiv inddragelse af vores medarbejdere, målstyring og benchmarking har vi konstant fokus på løbende forbedringer i virksomhedens processer, således at vi kan levere produkter med et minimalt ressourceforbrug og fortsat sikre en sikker arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.

SIKKERHED

Gennem en indsats for at skabe/producere sikkerhed hver dag, lever vi længere og har det bedre. Det er et mål alle kan være enige om.

Et fokus på sikkerheden giver høj medarbejdertilfredshed, styrker kvaliteten og leveringssikkerheden og for vores kunder betyder det, at man får den aftalte kvalitet til den aftalte tid.