Skip to main content Skip to footer

Offentligt byggeri

FREDRIKSBJERG SKOLE

Frederiksbjerg Skole - årets byggeri i 2016

Den nye skole på Frederiksbjerg med dens udearealer skal i ordets bogstaveligste forstand være en udadvendt skole, som orienterer sig imod kvarteret og inviterer indenfor. Skolens udearealer skal fremover både kunne fungere som lege og læringslandskab for skolens mange børn og samtidig fungere som et inspirerende og uformelt åndehul for kvarterets beboere.


Ankomsten til den nye skole foregår på hjørnet af Ingerslevs Boulevard og Skt. Anna Gade. En stor overdækket plads i varme farver tager uformelt imod. Pladsen er møbleret med et landskab af bakker og huller, store varierende søjler og klatretove som hænger ned.
Bygningen er overordnet disponeret i 2 hovedområder; et skoleafsnit til højre for og byens hus til venstre for hovedindgangen. De to afsnit er klart definerede i gadeplan og kan afgrænses og udvides efter behov.


Jo længere man kommer op i bygningen væves bygningen sammen af det fabulerende atriumrum, der binder klynger, fagtorve og kvarterets hus sammen i et spændende rumforløb. 

Fakta

Bygherre: Aarhus Kommune
Hovedentreprenør Hoffmann A/S
Arkitekt Henning Larsen Architects
Contigas leveranceomfang:   
Huldæk:  
Betonvægge:  
Byggeperiode:  2013-2016