Skip to main content Skip to footer

Offentligt byggeri

DMJX

Ny Journalisthøjskole nomineret til Årets skolebyggeri

Den nye journalisthøjskole i Aarhus bliver stedet, hvor fremtidens journalister og kommunikatører udklækkes. Det flotte byggeri er nu nomineret til årets skolebyggeri. Bag skolens mange betonvægge, etageadskillelser og søjler, står den sønderjyske betonelementproducent Contiga, der beskriver byggesagen som spændende og præget af god kommunikation alle parter imellem.

Målet med DMJX Campus Katrinebjerg i Aarhus har været at skabe en inviterende og fremtidsparat platform for skolens mange aktiviteter samtidig med, at man har formet et naturligt mødested for studerende, undervisere, forskere m.m. Bygningen er delt ind i tre arkitektoniske segmenter: Landskabet, Mellemrummet og Skyen.

“Landskabet” er den nederste del af bygningen, som bygger videre på det eksisterende terræn, og det er her, man får sit første møde med skolen. “Mellemrummet” består af transparente facader og rummer alt det, der skal være mest synligt og tilgængeligt for alle i DMJX, såsom kantine og mediecenter.

Øverst har man “Skyen”, der er en bred pallette af studiefaciliteter, undervisningslokaler samt administration og en tagterrasse på toppen. Alle disse områder sammenbindes af Ny Vandrehal, der er en subtil hilsen til den gamle Journalisthøjskoles centrale vandrehal og et vertikalt og horisontalt fælles rum.

Nomineret til Årets skolebyggeri

Det imponerende byggeri er indstillet til prisen som årets skolebyggeri, hvor dommerkomiteen har givet følgende begrundelse for nomineringen:

- En spændende skole, hvor de fysiske rammer udtrykker og understøtter skolens foranderlige virkelighed. Skolen placerer sig på en gang både klassisk og flabet i forhold til sin historiske kontekst. Den forventelige robuste let-aflæselige base i gul sten bliver opløst i en skyformation, hvor forholdet mellem åbne og lukkede flader virker konstant foranderlige. Interiøret virker overbevisende ved hjælp af sammenbindende materialer og et miljø, der understøtter studiets ambitioner mod en konstant foranderlig verden.

Mange betonelementer

Bag det imponerende byggeri står betonelementproducenten Contiga, som har sørget for, at de mange betonelementer kan bære den smukke skole og alle dens elever:

- Det er en stor ordre, som tæller ca. 11.000 m2 huldæk, 6.000 m2 betonvægge, 2.000 lbm søjler og bjælker. Visse steder har vi produceret massivstøbte huldæk, som bærer tribunen i auditoriet, og derfor skal kunne håndtere ekstra stress, fortæller David Strojek, der har været Contigas projektleder på sagen.

God kommunikation alle parter imellem

David pointerer også, at de arkitektoniske visioner har krævet mange grundige udregninger:

- Det har været en fantastisk spændende, men også kompliceret opgave. Vi har meget store spænd på dækkene, der skal kunne håndtere mange mennesker. Der er nok brugt rundt regnet 2.500 timer på optegninger og 1.000 timer på statiske beregninger, så vi har kunnet sikre os, at skolen ikke alene er blevet smuk, men også at den kan holde til det store menneskeflow mange år ud i fremtiden, fortæller David Strojek og uddyber:

- Sagen har været kompliceret, men har gledet godt afsted, hvilket ikke mindst skyldes et rigtig godt samarbejde med entreprenøren og de rådgivende ingeniører, hvor vi hver især har nydt godt af hinandens know how. Når alle parter er engagerede, og kommunikationen er lige i skabet, så er en byggesag som denne en fornøjelse.

Ankomsten til den nye skole foregår på hjørnet af Ingerslevs Boulevard og Skt. Anna Gade. En stor overdækket plads i varme farver tager uformelt imod. Pladsen er møbleret med et landskab af bakker og huller, store varierende søjler og klatretove som hænger ned.

Bygningen er overordnet disponeret i 2 hovedområder; et skoleafsnit til højre for og byens hus til venstre for hovedindgangen. De to afsnit er klart definerede i gadeplan og kan afgrænses og udvides efter behov.

Jo længere man kommer op i bygningen væves bygningen sammen af det fabulerende atriumrum, der binder klynger, fagtorve og kvarterets hus sammen i et spændende rumforløb. 

Fakta