Skip to main content Skip to footer

Boligbyggeri

CIMBRIA PARKEN

Cimbria Parken

Cimbria Parken består af 102 almene lejeboliger. Her suppleres den bærende beton med stålsøjler og bjælker til lukning med lette vægge, glaspartier og vinduer, vindgips og facadebeklædning. De store ubrudte rumforløb i boligerne har stillet store krav til de benyttede betonelementer.

Her har Heidelberg Materials leveret ekstra forstærkede og armerede vægge og søjler, som kan optage kræfterne fra de mange store spænd. Dermed var Heidelberg Materials en aktiv spiller i at få løst byggeprojektets konstruktionsmæssige udfordringer.

Leverance: Ekstra forstærkede og armerede betonvægge og søjler

Fakta

Bygherrer Domea
Arkitekt: Sweco Architects A/S
Totalentreprenør: STB Byg A/S
Ingeniør:  Niras A/S
Leveringsår: 20.000 m2
Adresse: 30.000 m2