Skip to main content Skip to footer

Contiga bliver til Heidelberg Materials Precast Denmark A/S

Øget fokus på reduktion af klimaudledning – Contiga A/S bliver til Heidelberg Materials.

Sidste efterår annoncerede, Contiga’s koncernselskab, HeidelbergCement, sin overgang til det nye mærke Heidelberg Materials. Nu fortsætter udrulningen af brandet i den globale organisation, herunder datterselskaberne i Danmark. I den forbindelse præciserer virksomheden sin klimastrategi.

Det nye navn afspejler bredden i hele organisationens produktudbud, som i Norden ud over cement også omfatter beton, tilslagsmaterialer samt konstruktion og montering af stål- og betonrammer.

At samle alle koncernens selskaber og 51.000 medarbejdere under ét brand er et skridt i den forandring, som virksomheden som helhed sætter i gang, og som handler om at tilbyde produkter, services og løsninger med mindre klimabelastning og dermed bidrage til langsigtet bæredygtigt byggeri.

Heidelberg Materials har i en årrække drevet klimaomstillingen i cement- og betonindustrien med flere globalt vigtige projekter i gang i Norden, såsom etablering af CCS-anlæg til kulstofopsamling i cementproduktion.

Det faktum, at hele koncernen nu opererer under et fælles navn, bidrager til øget fokus i arbejdet mod det fælles mål: at kunne bygge fremtidens samfund uden nettoudledning fra værdikæden. Det betyder en målrettet indsats for at reducere CO2-udledningen i vores egen drift, men også med fokus på de udledninger, der genereres af leverandører og kunder.

Nøgleområder, som Heidelberg Materials arbejder på for at lykkedes, er:

 - Overgang til bioenergi i produktion og transport.

- Elektrificering og energieffektivitet.

- Mere ressourceeffektiv produktion og produktanvendelse.

- Opsamling og lagring af kulstof i cementproduktion (CCS).

- Klimafokus i indkøb og kundepartnerskaber.

"Vi fortsætter med at være producent af betonelementer til det moderne byggeri, men nu under vores fælles koncernnavn, og med endnu bedre betingelser for at bidrage til at løse klimaudfordringen," siger adm. Direktør, Henrik Holm Pedersen. "Jeg ser frem til at fortsætte dette arbejde i samarbejde med vores leverandører og kunder for at nå vores mål.

Forfatter

Heidelberg Materials